PD2100/200W u-T (3LED) vestavěná baterie B1 (doba zálohy 1-2 hodiny pro 1 až 2 čerpadla v topném systému)

PD2100/200W u-T (3LED) vestavěná baterie B1 (doba zálohy 1-2 hodiny pro 1 až 2 čerpadla v topném systému)
  • Výrobce: Slaboproudé systémy Dvořák
  • Hmotnost: 7,5 Kg
  • Záruka (měsíců): 24
Kód produktu: AD37
Cena bez DPH: 3 600,00 Kč
Cena s DPH: 4 356,00 Kč

         PD2100/200W µ-T (3LED) interni baterie

Doba zálohy u jednotlivých modelů čerpadel u záložního zdroje PD2100/200W int. Bat. B1
       
čerpadlo (modelová řada) počet čerpadel doba zálohy celkový příkon (W)
Grundfos ALPHA2 25-60 1 4,5 hodiny 30 W
Grundfos ALPHA2 25-61 2 3 hodiny 65 W
WILO, Stratos PICO 25/1-6 1 4 hodiny  45 W
WILO, Stratos PICO 25/1-6 2 2,5 hodiny 95 W
Grundfos UPS 25-40 1 3,5 hodiny 60 W
Grundfos UPS 25-41 2 2 hodiny 120 W
wilo ups 25-40 1 3,5 hodiny 60 W
wilo ups 25-41 2 2 hodiny 120 W

 

Záložní zdroj PD2100 slouží k zálohování elektrických spotřebičů při výpadku elektrické energie.

Pokud dojde k výpadku elektrické energie je automaticky připojen měnič, který pomocí napětí autobaterie

(12V) generuje napětí 230V. Velkou předností je vestavěná inteligentní nabíječka, která po dobu připojení

na síť nabíjí připojený akumulátor,  indikace pomocí LED a piezosirenky 75dB.Proces snímaní veličin a

nabíjení je řízen, vyhodnocován mikroprocesorem. Pokud je připojen vybitý akumulátor, dojde k vyhodnocení

nabíjení maximálním proudem a naopak nabitý akumulátor je nabíjen v  základním (udržovacím) režimu.

 

Složení

Nabíječka akumulátorů, střídač napětí 12/230V pracující na bázi spínaného zdroje (chlazen ventilátorem),

řídící jednotka (mikroprocesor),  napěťové a proudové ochrany, interní bateriová banka.

 

 Vybavení ZZ:
- Zvuková i optická signalizace podpětí baterií.
- vnitřní auto-test ZZ
- zvuková i optická signalizace nefunkčnosti měniče v režimu zálohy
- procesorové řízení ZZ a inteligentní nabíječky akumulátorů (PB)

- Jednoduchá instalace (zásuvka- zástrčka)
- ovládání pomocí jednoho tlačítka (ON-OFF)
- studený start

 

Ochrany :

Záložní zdroj je chráněn proti nadproudu.

Ochrana akumulátoru je vedena v několika krocích.

Pokud dojde k poklesu napětí akumulátoru na 11,5V dojde k indikaci žluté LED , která začne blikat.

Ke zvukové upozornění piezosirénkou 75dB dojde při poklesu napětí baterie na 10.8V.(pískání s prodlevou

asi 3 sekundy DELSI). Další ochrana je zaměřena na zkratovaný článek baterie, kdy při poklesu napětí baterie

 na 10,5V dojde k odpojení od zdroje.-> Hrozí zničení baterie!!  

V tomto případě je nutné akumulátor dobít a nebo vyměnit.

 

Záložní zdroj obsahuje ochranu pokud nedojde v režimu zálohy k naběhnutí vnitřního střídače (nebude na

zálohované zásuvce napětí). Tato ochrana se projeví tím, že začne blikat ČERVENÁ LED a piezosirénka píská

v krátkých jednosekundových intervalech.

Příčiny poruchy: chyba na měniči, nebo přetížení měniče (aktivují se proudové ochrany)

 

POZOR: Pokud dojde při odpojení (napětí akumulátoru je < 10.7V) k výpadku síťového napětí, pak je

měnič ODPOJEN a ZALOHA NEPROBÍHÁ!!! Bliká pouze ŽLUTÁ LED.

V režimu nabíjení je akumulátor dobíjen zdrojem konstantního  proudu a v závěrečné fázi konstantním napětím. 

Pokud jeho napětí dosáhne 14,7V je nabíjeni ukončeno. (zelená LED nesvítí)  Nabíjení je obnoveno při napětí

akumulátoru 12,6V. Akumulátor je nabíjen řádově jednotkami ampér. (2-3 A vyhodnocuje uP) -> (zelená LED svítí ).

Pokud je zdroj vypnut (nesvítí žádná Led), pak jeho odběr z baterie menší než 20 mA.

 

Parametry

Síťové napětí: 200 až 240 V, 40 až 60 Hz
Akumulátor: interní 5- letý akumulátor 12 V
Střídač varianty:      12 Vss / 230 Vst, výkon trvalý 200 W, - 300W krátkodobě, / 50 Hz (u-trapez)

Rozměry: (šířka x výška x hloubka) 300 x 220 x 170  mm

Krytí : IP55

Váha: 8 - 14 Kg

Maximální nabíjecí proud : 2 - 3A

Příkon ze sítě (230V) při max. nabíjení: 15W

Příkon ze sítě (230V) při „udržovacím“ stavu baterie: <3W  

Odběr střídače naprázdno (plus ventilace) : 0,4A

Minimální udržovací proud :  200 - 300 mA

K.lidový odběr : 20 mA

 

 

Doporučené kapacity akumulátorů v závislosti na výstupní zátěží (čerpadlo..), pro dobu zálohování 4-6 hodin

Zátěž ZZ (W)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Dop. kapacita bat.12V (Ah)

46

46

55

55

55

70

70

80

80

100

100

120

120

150

 

Postup zapojeni

Záložní zdroj je vybaven uchycením na stěnu pomocí dvou plechů s otvory pro šrouby. (potřebujete: 2x vrut, dvě hmoždinky)

Při montáži záložního zdroje dodržujeme polohu svislou nebo vodorovnou (polep nahoru).

Poloha vodorovná (polep dolu) se nedoporučuje z důvodu namáhání držáků bateriové banky.!!

 

Po zapojení všech kabelů (čerpadlo, termostat, přívod a nakonec akumulátor) se řídíme těmito kroky:

 

Stiskneme tlačítko na předním panelu a dojde k nasetování záložního zdroje.

Rozsvítí se ŽLUTÁ LED (indikuje zapnutý záložní zdroj) a pokud je zdroj připojen do domovní sítě , pak se rozsvítí ZELENÁ LED informující  o nabíjení akumulátoru.

Pokud zdroj není připojen do domovní sítě, pak se společně se ŽLUTOU LED rozsvítí ČERVENÁ LED informující o aktivaci ZÁLOHY.

Červená LED nesvítí. Spotřebič je napájen za sítě 230V.

 

VYPNUTÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE SE PROVEDE DLOUHÝM PODRŽENÍM STISKU TLACITKA NA PŘEDNÍM PANELU (CCA 5 SEKUND)!!!

 

Záruka:

Na záložní zdroj se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje.

 

Záruka se nevztahuje na zanedbání nabíjecích cyklů (6 měsíců) tzn. : Záložní zdroj musí být aspoň jednou za 6 měsíců v letním období nabíjen. Jinak hrozí sulfatace a degradace vnitřních akumulátorů.

Nejlepší varianta: ponechat zdroj na domovní síti 230V připojen (aktivní) celý rok. Baterie budou udržovány v maximálním možné pohotovosti díku inteligentní nabíječce.

V tomto režimu nehrozí sulfatace ani degradace vnitřních akumulátorů.

Před začátkem každé topné sezóny, doporučujeme zdroj aspoň jednou otestovat a zkontrolovat jeho funkčnost. (např. na 15 minut).

POUŽITÍ:

Uvedenou variantu PD2100/200W TRAP lze použít pro zálohování (3- rychlostních) oběhových čerpadel (např. GRUNFOS, WILO..) 1-2 kusy v topném systému.

Výrobce:

 

Slaboproudé systémy Dvořák

www.bany-elektro.cz

Servis :

Ing. Pavel Dvořák

Tel: 737 681860, email : bany.elektro@gmail.com