PD2100/150W (3-LED) SINUS (automatické a zplynovací kotle) EXTERNI BATERIE

PD2100/150W (3-LED) SINUS (automatické a zplynovací kotle) EXTERNI BATERIE
  • Výrobce: Slaboproudé systémy Dvořák
  • Záruka (měsíců): 24
Kód produktu: AD4
Cena bez DPH: 3 400,00 Kč
Cena s DPH: 4 114,00 Kč
Dostupnost: Skladem

         PD2100/150W SINUS (3-LED) interní baterie

Záložní zdroj PD2100 slouží k zálohování elektrických spotřebičů při výpadku elektrické energie do daného příkonu záložního zdroje (konkrétně Pin = 150W).

Pokud dojde k výpadku elektrické energie je automaticky připojen měnič, který pomocí napětí autobaterie

(12V) generuje napětí 230V. Velkou předností je vestavěná inteligentní nabíječka, která po dobu připojení

na síť nabíjí připojený akumulátor,  indikace pomocí LED a piezosirenky 75dB. Proces snímaní veličin a

nabíjení je řízen, vyhodnocován mikroprocesorem. Pokud je připojen vybitý akumulátor, dojde k vyhodnocení

nabíjení maximálním proudem a naopak nabitý akumulátor je nabíjen v  základním (udržovacím) režimu.

 

Složení

Nabíječka akumulátorů, centrální střídač 12/230V AC pracující na bázi spínaného zdroje (chlazen ventilátorem),

řídící jednotka (mikroprocesor),  napěťové a proudové ochrany.

 

 Vybavení ZZ:
- Zvuková i optická signalizace podpětí batereií.

- zobrazení na LCD (stav baterie, napětí, nabíjecí proudy, režim záložního zdroje)
- vnitřní autotest ZZ
- zvuková i optická signalizace nefunkčnosti měniče v režimu zálohy
- procesorové řízení ZZ a inteligentní nabíječky akumulátorů (PB)

- Jednoduchá instalace (zásuvka- zástrčka)
- ovládání pomocí jednoho tlačítka (ON-OFF)
- studený start

 

Ochrany :

Záložní zdroj je chráněn proti nadproudu.

Ochrana akumulátoru je vedena v několika krocích.

Pokud dojde k poklesu napětí akumulátoru pří záloze, na 11,5V dojde k indikaci žluté LED , která začne blikat.

Ke zvukové upozornění piezosirénkou 75dB dojde při poklesu napětí baterie na 10.8V.(pískání s prodlevou

asi 3 sekundy DELŠÍ). Další ochrana je zaměřena na zkratovaný článek baterie, kdy při poklesu napětí baterie

 na 10,5V dojde k odpojení od zdroje.-> Hrozí zničení baterie!!  

V tomto případě je nutné akumulátor dobít a nebo vyměnit.

 

Záložní zdroj obsahuje ochranu pokud nedojde v režimu zálohy k naběhnutí vnitřního střídače (nebude na

zálohované zásuvce napětí). Tato ochrana se projeví tím, že začne blikat ČERVENÁ LED a piezosirénka píská

v krátkých jednosekundových intervalech.

Příčiny poruchy: chyba na měniči, nebo přetížení měniče (aktivují se proudové ochrany).

 

POZOR: Pokud dojde při odpojení (napětí akumulátoru je < 10.7V) k výpadku síťového napětí, pak je

měnič ODPOJEN a ZALOHA NEPROBÍHÁ!!! Bliká pouze ŽLUTÁ LED.

V režimu nabíjení je akumulátor dobíjen zdrojem konstantního  proudu a v závěrečné fázi konstantním napětím. 

Pokud jeho napětí dosáhne 14,7V je nabíjeni ukončeno. (zelená LED nesvítí)  Nabíjení je obnoveno při napětí

akumulátoru 12,6V. Akumulátor je nabíjen řádově jednotkami ampér. (2-3 A vyhodnocuje uP) -> (zelená LED svítí ).

Pokud je zdroj vypnut (nesvítí žádná Led), pak jeho odběr z baterie menší než 20 mA.

 

Parametry

Síťové napětí: 200 až 240 V, 40 až 60 Hz
Akumulátor: EXTERNÍ akumulátor 12 V (NENÍ SOUČÁSTÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE)
Střídač varianty:      12 Vss / 230 Vst, výkon trvalý 150 W, - 200W krátkodobě, / 50 Hz (PLNÝ SINUS)

Rozměry KRABICE: (šířka x výška x hloubka) 240 x 190 x 90  mm

Krytí : IP55

Váha: 1.8 kg

Maximální nabíjecí proud AKUMULÁTORU: 2 - 3A

Příkon ze sítě (230V) při max. nabíjení: 15W

Příkon ze sítě (230V) při „udržovacím“ stavu baterie: <3W  

Odběr střídače naprázdno (plus ventilace) : 0,4A

K.lidový odběr : 20 mA

 

 

Doporučené kapacity akumulátorů v závislosti na výstupní zátěží (čerpadlo..), pro dobu zálohování 4-6 hodin

Zátěž ZZ (W)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Dop. kapacita bat.12V (Ah)

46

46

55

55

55

70

70

80

80

100

100

120

120

150

 

Postup zapojeni ZÁLOŽNÍHO ZDROJE:

Záložní zdroj je vybaven uchycením na stěnu pomocí dvou černých plechů s otvory pro šrouby. (potřebujete: 2x vrut, dvě hmoždinky)

Při montáži záložního zdroje dodržujeme polohu svislou nebo vodorovnou (polep nahoru).

 

Po zapojení všech kabelů (akumulátor , čerpadlo (KOTEL), termostat a nakonec přívod) se řídíme těmito kroky:

Stiskneme tlačítko na předním panelu a dojde k nasetování záložního zdroje.

Rozsvítí se ŽLUTÁ LED  a LCD (indikuje zapnutý záložní zdroj, LCD zobrazuje režim záložního zdroje a stav baterie) a pokud je zdroj připojen do domovní sítě , dojde k rozsvítí ZELENÉ LED informující o nabíjení akumulátoru.

Pokud zdroj není připojen do domovní sítě, pak se společně se ŽLUTOU LED rozsvítí ČERVENÁ LED informující o aktivaci ZÁLOHY.

Červená LED nesvítí. Spotřebič je napájen z domovní sítě 230V.

VYPNUTÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE SE PROVEDE DLOUHÝM PODRŽENÍM STISKU TLACITKA NA PŘEDNÍM PANELU (CCA 5 SEKUND)!!!

 

Záruka:

Na záložní zdroj se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje.

Před začátkem každé topné sezóny, doporučujeme zdroj aspoň jednou otestovat a zkontrolovat jeho funkčnost. (např. na 15 minut).

POUŽITÍ:

Uvedenou variantu PD2100/150W sinus lze použít pro zálohování (3- rychlostních) oběhových čerpadel (např. GRUNFOS, WILO..) 1-2 kusy v topném systému a nebo elektroniku kotle + jedno čerpadlo do daného příkonu záložního zdroje.

 

 

 

 

Výrobce:

Slaboproudé systémy Dvořák

p. Františka Krchňáka 271/24

Letovice- Třebětín, 679 61

 

Servis :

Ing. Pavel Dvořák

Tel: 737 681860, email : dvorak.ups@gmail.cz